Ako vznikla spoločnosť Seidel Business s.r.o., a kto za ňou stojí?

K vzniku spoločnosti Seidel Business s.r.o. v určitej miere prispelo moje skoršie zamestnanie, ale tiež aj niekoľko ďalších profesijných a životných skúseností. Ak ste so mnou ešte nestretli na linke spoločnosti TeamViewer GmbH, ktorá sídli v Spolkovej republike Nemecko, potom sa musím krátko predstaviť. Volám sa Jan Seidel a u zmienenej softvérové ​​spoločnosti som začal svoju niekoľkoročnú kariéru už v roku 2011.

V spoločnosti som pracoval ako obchodný zástupca, v zákazníckej ale aj technickej podpore, a to až do konca marca 2018. V spoločnosti TeamViewer GmbH som komunikoval so zákazníkmi z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Českej a Slovenskej republiky a v poslednej dobe aj so zákazníkmi z Poľska. Poznal som ich mentalitu, cenovú politiku, rozdiely ale aj napríklad obchodné a marketingové postupy českých, slovenských a tiež zahraničných firiem. Stretol som sa z nadhľadom a názory nespočetného množstva zákazníkov a videl som ich internetovú prezenciu ponúkajúce ich služby. Získal som tiež kontakty a kolegov z prakticky celej Európy a zo zvyšku sveta.

Prečo som zrovna zmienil spoločnosť TeamViewer GmbH – to je jednoduché. Je to z toho dôvodu, že tento softvérový produkt využíva čoraz viac firiem z celého sveta, a zo všetkých možných oblastí podnikania, či už na internete alebo mimo internet.

Moje dlhoročné skúsenosti ma prinútili k tomu, aby som opustil môjho skoršieho zamestnávateľa, osamostatnil sa a založil spoločne so svojou partnerkou v marci 2018 spoločnosť Seidel Business s.r.o.

Má profesijná kariéra sa neuberala vždy smerom internetového biznisu. Moju kariéru som začal ako obyčajný sústružník s výučným listom, ktorý pracoval na bežných obrábacích sústruhoch, ktorý neskôr prešiel na CNC sústruhy riadené počítačom a o internet a počítače nejavil moc záujem. Po ukončení štúdia germanistiky na Sliezskej univerzite v Opave v roku 2009, kedy hneď na to prišla tzv. hospodárska kríza som vykonával ešte niekoľko krátkodobých zamestnaní, a v roku 2011 som nakoniec odišiel do Spolkovej republiky Nemecko, kde som začal neskôr pracovať ako obchodný zástupca v už spomínané nemeckej spoločnosti.

Nebudem tu uvádzať zoznam mojich všetkých vedomostí a skúseností, pretože je ich naozaj veľa a niektoré by sem vôbec ani nepatrili. Pokiaľ máte ale záujem o mojej obchodné skúsenosti a ďalšie skúsenosti z tuzemska a zahraničia a potrebujete podporu pri Vašom podnikaní, milo rád Vám budem k dispozícii. Milé rád privítam aj ponuky na spoluprácu.